20200228_112528.jpg

Siege social à Tourc'h (29)

20200414_081822.jpg

Studio à Alan Cholet (49)

FB_IMG_1586849792977.jpg

Studio à Jean Jacques
 Bannalec (29)

Studio à Chico Cestas (33)

1281870670457665852 (2).jpg
20200503_120305.jpg

Studio à Enzo Tourc'h  (29)

Studio platines à Patoche (29)

IMG_20211225_174318.jpg